دوستان٬ همان گونه که مطلع هستيد پايگاه سه‌کاف در داخل کشور توسط تعدادي از شرکت‌ها فيلتر مي‌شود. براي اين‌که دست‌رسي به مطالب پايگاه را٬ براي افرادي که به اين علت توانايي دست‌رسي به سه‌کاف را ندارند٬ راحت‌تر کنيم تصميم گرفتيم مطالب پايگاه را در سايت‌هاي مشابهي قرار دهيم.

چنان‌چه مايل به همکاري با ما هستيد لطفن فايل زير را بارگيري(download) کنيد و در فضايي که بر روي اينترنت در اختيار داريد بارگذاري(upload) کرده و ما را از نشاني آن مطلع سازيد.

سه‌کاف (تا شماره 24): 3k.zip 1.4mb

براي به روز کردن از نسخه 24 به نسخه هاي بعدي تمامي فايل هاي زير را دريافت کرده و به ترتيب شماره بر روي سايت خود بارگذاري کنيد.

سه‌کاف (شماره 25) 3k-24-25.zip 60kb

● توجه داشته باشيد که تمامي صفحات بايستي بدون هيچ تغيير و تصرفي بر روي اينترنت قرار بگيرند و رونوشت مشابهي از مطالب سايت اصلي باشند. 
● لطفن بعد از هر نوبت انتشار شماره جديد نسخه‌ي به‌روز‌شده فايل را دريافت کرده و مطالب جديد را بر روي سايت خود بارگذاري کنيد.

پايگاه سه‌کاف علاوه بر آدرس اصلي در نشاني‌هاي زير هم قابل دسترسي‌ست:

- نشاني يک
- نشاني دو

 

خانه