go to home page
 

Lyrics

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Last update: April 28, 2004

 

A Love For All Seasons

A love for all seasons
Is what we're working on
A love for all seasons
Is the love we can depend upon

No illusive summer love, not for us
Born in sunshine, lost in crowd — not for us
Changing whims you won't recall
Scattered blossoms of the fall

A love for all seasons
One love we're searching for
A love for all seasons, a
And we feel it growing more and more

Warm in winter is our love, funny thing
Some magician is the spring, funny thing
Mending broken dreams for you
Spring has power to renew

A love for all seasons
Our love must never die
A love for all seasons
Growing stronger as the years go by

The heart only reasons
That a love for all seasons
Makes the night become the day
Makes December bright as May

A love for all seasons
^go to top^


All That I Am

All that I am, all that I do
All that I'll ever have I offer now to you

All that I dream, all that I pray
All that I'll ever make I give to you today

Take and sanctify these gifts
For Your honor, Lord
Knowing that I love and serve You
Is enough reward
^go to top^


Ama Namin

Ama namin sumasalangit Ka
Sambahin ang ngalan Mo
Mapasaamin ang kaharian Mo
Sundin ang loob Mo dito sa lupa para na sa langit

Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
At patawarin Mo kami sa aming mga utang
Para nang pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin

At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso
At iadya Mo kami sa dilang masasama
^go to top^


Buhat

Bawat buhay ay may kasaysayan
Tulad ng pinangyarihan nang tayo'y magtanaw
Takot lamang ay di mo pakinggan
Ngunit ang katotohanan, kita'y minamahal

Buhat nang kita'y masilayan
Buhat nang mapanagimpan
Laging hinahanap at inaasam
Giliw ay damhin yaring pagmamahal

At magbuhat nang makita ka lamang
Bawat masdan ko'y kariktan
Sulat ay sadyang kaligayahan
Na nagbuhat sa iyo buhay, yaring buhay
^go to top^


Dahil Sa Isang Bulaklak

Dahil sa isang bulaklak
Sumilang ang pag-ibig
Bawa't tibok ng kanyang puso
Ay luha at paghihirap

Pusong sadyang nagtiis
Nagdusa sa pag-ibig
Di magbabago kailanman ang pagmamahal
Iyan ang pagibig dahil sa isang bulaklak
^go to top^


Do You Really Care

Do you really care
Do you know how to share
With people everywhere
Do you really care

Will you take the dare
Spread good news everywhere
The cross of Christ to bear
Do you really care

I look around in the place that I live
I see people with so much to give
Yet there are those who are dying to know
Just that somebody cares

I see people just longing to know
What they can give for and where they can go
We have the hope and the purpose to share
But do we really care

Do we really care
Do we know how to share
With people everywhere
Do we really care

Will we take the dare
Spread good news everywhere
The cross of Christ to bear
Do we really care

People grope in darkness
Searching for a way
Don't you know of someone
You can help today

I see people just longing to know
What they can give for and where they can go
We have the hope and the purpose to share
But do we really care

Do we really care
Do we know how to share
With people everywhere
Do we really care

Will we take the dare
Spread good news everywhere
The cross of Christ to bear
Do we really care
^go to top^


Enter Rejoice

Enter, rejoice and come in
Open your hearts to the Lord
Today will be a joyful day
Enter, rejoice and come in

Sing Alleluia, Sing Alleluia
Today will be a joyful day
Sing Alleluia
^go to top^


Gaano Kita Kamahal

Ikaw lamang ang aking iibigin magpakailanman

Ang pag-ibig ko sa iyo ay tunay
Nais ko sanang patunayan
Huwag ka nang nag-alinlangan

Ang pag-ibig ko'y hindi kukupas
Tulad din ng umagang may pag-asang sumisikat

Ang aking buhay, maikli aking hirang
Kung kaya't kailangan ng pagsuyong wagas kailanman

Ang sumpa ko sa iyo'y asahan
Ikaw lamang ang aking iibigin magpakailanman
^go to top^


I Will Raise Him Up

And I will raise him up, and I will raise him up
And I will raise him up on the last day

I am the bread of life
He who comes to me shall not hunger
He who believes in me shall not thirst
No one can come to me unless the Father draw him
^go to top^


Ikaw

Puso ko'y nangumpisal sa Birheng dalanginan
Na ang pangarap ko'y ikaw

Ikaw ang aking panaginip
Ikaw ang tibok ng dibdib
Pusong humihibik, dinggi't umaawit
Tinataghoy ay pag-ibig

Ikaw ang ligaya sa buhay
Sa piling mo'y walang kamatayan
Puso ko'y nangumpisal sa Birheng dalanginan
Na ang pangarap ko'y ikaw
^go to top^


Just As Long As We Have Love

We may not have a mansion on a hill
Mink coats and diamonds by the score
But the things we have, no man could ever take it
Just the two of us, now who could ask for more

We may not have a thing to stash away
No one knows what tomorrow brings
But as long as I have you, there's no mistaking
That the world is ours to do most anything

Baby, just as long as we have love
Two shoulders we can lean on if we fall
Baby just as long as we have love
We'll have it all

We may not have a change of clothes to wear
The price of love is all we pay
We can show the world when two hearts beat together
We don't even need to know the time of day

Let other people keep their wealth and fame
Fine clothes and fancy diamond rings
There's no price to pay for treasures felt between us
We can share the world 'cause we have everything
^go to top^


The Lord Is My Shepherd

The Lord is my shepherd
He is Lord and I am His guest
Fresh and green are the pastures
Where He leads me to my rest

Near peaceful waters He leads me
To cheer up my cheerless heart
He guides me on the safe path
He will always do His part

If I should ever walk
In the valley of darkness
No evil would I fear
You are there to show the way
If I should ever walk
In the valley of darkness
Your crook and Your staff
They will lead me to the day

You prepare a banquet
In the sight of my foes
You cool my head with oil
And my cup now overflows

Surely goodness and kindness
Will be with me all the way
The Lord's house for my dwelling
I will thank Him everyday
^go to top^


Lord We Touch You Today

Lord we touch You today
Lord we touch You today
You gave us Your life
You gave us Your love
Lord we touch You today

To live is to die and to laugh is to cry
To live is to love with all your hearts
To live is to walk is to talk in your words
And to live is to sing in your love

Lord we give you our hearts
Lord we give you our hearts
You gave us Your life
You gave us Your love
Lord we give you our hearts

Lord we sing in Your love
Lord we sing in Your love
We share in Your life
We share in Your love
Lord we sing in Your love
^go to top^


Maalaala Mo Kaya

Huwag mong sabihing ika'y hamak
Kahit na isang mahirap
Pagka't ang tangi kong pag-ibig
Ganyan ang hinahanap

Aanhin ko ang kayamanan
Kung ang puso'y salawahan
Ang nais ko'y pag-ibig na tunay
At walang kamatayan

Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin
Na ang pag-ibig mo ay sadyang di magmamaliw
Kung nais mong matanto, buksan ang aking puso
At tanging larawan mo ang doo'y nakatago

Di ka kaya magbago sa iyong pagmamahal
Hinding-hindi giliw ko hanggang sa libingan

O kay sarap mabuhay, lalo na't may lambingan
Ligaya sa puso ko ay di na mapaparam
^go to top^


Mahiwaga

Mahiwaga ang buhay ng tao
Ang bukas ay di natin piho
At manalig lagi sana tayo
Ang Diyos siyang pag-asa ng mundo

Pag-ibig sa ating kapwa tao
At laging magmahalan tayo
Iyan ang lunas at ligaya
At pag-asa ng bawa't kaluluwa

Iyan ang hiwaga ng buhay ng tao
^go to top^


Minamahal

Kung aking wariin sinta
Ay naghihintay pagtapatan ka

Kung nais malaman sinta
Bakit tangi kang minamahal

Ikaw lang ang tunay at siyang dahilan
Ng aking kaligayahan

Minamahal, minamahal kita
Pagsinta ay 'di mag-iiba
Hindi mo ba nadarama sinta
Bawa't kilos ko'y pangarap ka

Minamahal, minamahal kita
At nasa iyo ang tanging pag-asa
Asahan mong dalangin ka, tuwina (irog ko)
Minamahal, minamahal kit
^go to top^


No Man Is An Island

No man is an island, no man stands alone
Each man's joy is joy to me, each man's grief is my own

We need one another, so I will depend
Each man as my brother, each man as my friend

I saw the people gather
I heard the music start
The song that they were singing
Is ringing in my heart
^go to top^


One Call

One call bringing us together
One faith binding one another
One road leading to forever
One cry saying "Abba Father"
^go to top^


One Love

One love in my young life
Took me somewhere I had never been
And I want to live again, breathe again
In the shelter of his

Brightly woven love song
So long I have wanted love to be
Sitting just this near to me
Now my waiting heart is free

Few are the choices we are given
The sands of time pass quickly by

One dream of my young life
Now stands holding out his hands to me
Now I can't help but believe that my whole life will be
Spent in one love
^go to top^


Prayer of Saint Francis

Make me a channel of your peace
Where there is hatred let me bring your love
Where there is injury your pardon Lord
And where there's doubt true faith in You

Make me a channel of your peace
Where there's despair in life let me bring hope
Where there is darkness only light
And where there's sadness ever joy

O Master, grant that I may never seek
So much to be consoled as to console
To be understood as to understand
To be loved as to love with all my soul

Make me a channel of your peace
It is in pardoning that we are pardoned
In giving to all men that we receive
And in dying that we're born to eternal life
^go to top^


Sumigaw Ka Herusalem

Sumigaw ka Herusalem
Sumigaw ka at magalak
Nagtaas ang Panginoon
Ng isang hudyat

Magbabalik sa piling mo
Panginoong Diyos
Ang bayang tinakwil
Bayang tinubos

Salubungin ang lumikha
Salubungin siya sa tuwa
Tuwirin ang daraanan
At magsihanda

Magbabalik sa piling mo
Panginoong Diyos
Ang bayang tinakwil
Bayang tinubos
^go to top^


Sunrise, Sunset

Is this the little girl I carried
Is this the little boy at play
I don't remember growing older
When did they

When did she get to be a beauty
When did he grow to be so tall
Wasn't it yesterday when they were small

Sunrise, sunset; sunrise, sunset
Swiftly flow the days
Seedlings turn overnight to sunflowers
Blossoming even as we gaze

They look so natural together
Just like two newlyweds should be
Now they must learn through one another
Day by day

What words of wisdom can I give them
How can I help to ease their way
Is there a canopy in store for me

Sunrise, sunset; sunrise, sunset
Swiftly fly the years
One season following another
Laden with happiness and tears
^go to top^


Take My Hands

Take my hands and make them as your own
And use them for your kingdom here on earth
Consecrate them to your care
Anoint them for your service where
You may need your gospel to be sown

Take my hands they speak now for my heart
And by their actions they will show their love
Guard them on their daily course
Be their strength and guiding force
To ever serve the Trinity above
^go to top^


Tell Her

Tell her each day you adore her
Show her your love won't grow cold
Tell her each day how much you love her
Every girl likes to be told

Show her her problems concern you
Time when she should be consoled
Tell her it's you that she can turn to
Every girl likes to be told

You don't have to give her riches
That's not what she's longing for
Just give her your affection
And she'll give you so much more

So show her that you're thinking of her
And you're hers to have and to hold
Tell her each day how much you love her
Every girl likes to be told
^go to top^


Tumawag Sa Poon

Kung ika'y nagagalak, tumawag sa Panginoon
Kung ika'y nalulungkot, tumawag sa Poon
Kung ika'y nahahapis, tumawag sa Panginoon
Sa pagdadalamhati, tumawag sa Poon

Kapag nagagalak at nasisiyahan
Umawit sa Kanya ng kaligayahan
Salamat, Panginoon sa lahat ng tanan
Sa lahat ng tuwa't kaligayahan

Sa bukang liwayway, sa iyong pagbangon
Magtaas ng nuo't wikain sa Poon
Hindi ko man batid mangyayari ngayon
Sa Iyo ay alay lahat ng iyon
^go to top^


Wake Up My People

Wake up, my people
Wake up, give a shout
Wake up, it's time now
Love my people ever more

All across the nations — people are waiting
Hungry people, starving — waiting hopefully
Wake up to my people, drive their tears and sorrow
As often as you do these things, you do the same for me
^go to top^


You and I

You and I will travel far together
We'll pursue our little star together
Watch the evening going on together

We may never get to heaven
But it's heaven at least to try

You and I are going on together
'Til the time we have is gone forever
We are happy as we are together

Growing older, growing closer
Making memories that light the star

That only time can make
That only love can make
That only we can make
You and I
^go to top^


You'll Never Walk Alone

When you walk through a storm
Keep you head up high
And don't be afraid of the dark

At the end of the storm
Is a golden sky
And the sweet silver song of the lark

Walk on through the rain
Walk on through the wind
Though your dreams be tossed and blown

Walk on, walk on
With hope in your heart
And you'll never walk alone
You'll never walk alonego to top